Monday, 8 June 2009

Gay couple in Yerevan (Picture of the Day)


Armenian blogger Smbatgogyan spotted today this gay couple in Yerevan, walking along Republic sq. and affectionately holding each other's hands in public. (not the way straight men in Armenia would commonly do, but the way lovers or partners would do) Blogger amused by how intimate and affectionate these guys were.

I wish Yerevan will become a place where all people, locals or visitors, regardless of sexuality, will enjoy their time, without being afraid of public displays of affections. This picture is more of an exception than a rule. But it's perhaps a sign that things are changing in Yerevan, slowly, painfully, but changing. Here is hoping...

Մի սիրային զույգի մասին

Ուրեմն մի-քանի օր առաջ երեկոյան ավտոյով գնում էի, մեկ էլ զգում եմ, որ դիմացովս գնացող տաքսին օրորվելով է առաջ գնում: Զգուշացա, ընթացքս դանդաղեցրեցի ու մեկ էլ նկատեցի........ տաքսիի հետևը երկուսով իրար են փաթաթվել ու համբուրվում են: Խեղճ տաքսիստ, երևի այդ օրվանից դադարեց տաքսիստ աշխատել:

Այսօր էլ Հանրապետության Հրապարակով բարձրանում էի, մեկ էլ այդ սիրահար զույգին տեսա` այնքան մտերմիկ էին զրուցում, այնքան քնքշորեն էին իրար նայում, որ մարդու նախանձ էին առաջացնում: Բարեբախտաբար հաջողվեց ֆիքսել այդ սրտատրոփ պահը:

5 comments:

sepian said...

I just can't believe they're local folks!

They must be either expats or ... the image's been photoshopped altogether. ; )

Ani said...

Cowboy hat, jeans, and lack of black clothing, so probably not locals, but too bad that such a common sight elsewhere could cause such a huge stir on livejournal...

artmika said...

According to the author of this photo, they were not local.

I would not worry about stir it caused. They need time and more such examples to get used of such sights :)

sepian said...

Well, let's put it this way - paraphrasing Neil Armstrong's remark on setting foot on the moon, this is one small step for man, ... .

Feel free to fill in the dots. : )

Anonymous said...

շատ հնարավոր է, չեմ զարմանում, մյուս տարի "ամուսնուս" հետ գնալու ենք Երևան ու այսպես ձեռք ձեռքի բռնած ման ենք գալու, ինչ ուզում են թող ասեն, մեկը ասեն, տասը կստանան... Շվեցարիայում, Ցյուրիխում, գեյ բառից դուրս եկանք, շենքի մոտ ջահելներ կային, հետևներիցս գոռացին ՇՎՈՒԼԵ;;;;շվուլեեեեեեեե'''''''''''շուռ եկա, ոռս պարզեցի իրենց առաջ, հո տռել չտռեցի, ապշած բերաները բաց մնաց:
harganqners'
Hakob klragij