Saturday 11 October 2014

LGBTnews.am (“Ծիածանագույն նորություններ”): Armenian LGBT news website launched

Recently launched LGBTnews.am Armenian LGBT news website is a welcome addition to Armenian LGBT related online resources.
 LGBTnews.am էլեկտրոնային լրատվական կայքը Նորվեգիայի Թագավորության դեսպանատան ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող ծրագիր է, որի հիմնական նպատակը ԼԳԲՏ համայնքին վերաբերող միջազգային և տեղական տեղեկատվության տարածումն է:

Կայքում առկա են «Հայաստան», «Աշխարհ», «Հարցազրույց», «Վերլուծություն», «Մշակույթ», «Իրավունք», ինչպես նաև այլ բաժիններ:

Կայքի թարմացումներին կարող եք հետևել նաև Facebook և Twitter սոցիալական ցանցերի պաշտոնական էջերում:
As of now, the website is available in Armenian language only, although I was told the English version may be coming soon.

It is nicely designed into rainbow colours and at time of launch contained sections on Armenia, world, interviews, reviews, culture and law. It is still work in progress, so if you have any feedback, you are welcome to leave it via website’s contact or FB page.

As Caucasus Equality News Network pointed out, “It is hoped that the website will be able to provide more accurate and reliable information on LGBT issues to Armenians. Currently very few Armenian news sources are friendly towards the LGBT community and Armenia has a strong culture of homophobic media and press. Another large problem very common in the Armenian media is bias towards LGBT individuals, as well as a lack of accurate information, sometimes purposefully incorrect information.”

LGBTnews.am is sponsored by the Norwegian Embassy.

Website: http://lgbtnews.am
Facebook: www.facebook.com/lgbtnewsarmenia
Twitter: coming soon