Monday 28 March 2016

Armenian Progressive Youth NGO: “LOVE means LOVE | Սերը՝ սեր է”

Group of volunteers of the Armenian Progressive Youth (APY) NGO made this short video on LGBT rights.

Here is the description of the video, as posted on YouTube: “Protection of human rights concerns the whole society! Everything that is related to society concerns you too. Armenia without discrimination is good for everyone! Check out our new video on LGBT rights in Armenia!

Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը մեր ամբողջ հասարակության խնդիրն է։ Այն ինչ վերաբերում է հասարակությանը, վերաբերում է նաև քեզ։ Առանց խտրականությունների Հայաստանը լավ է բոլորիս համար: Դիտեք մեր նոր տեսանյութը Հայաստանում ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների մասին։”Says Ester Violante, volunteer of APY NGO, who produced this video:"In Armenia the struggle of LGBTI people is quite hard: there are a lot of prejudices. Those prejudices bring fear, and fear brings violence. We must stop this vicious circle with knowledge. [...] I want to show that there is no difference between “them” and “us”, because love means love!"

Good to see that the Armenian Progressive Youth stands true to its name in embracing equality and tackling discrimination.

Tuesday 8 March 2016

“Women are different”: Celebration of LGBT-inclusive diversity as Armenia’s Feminist Platform marks International Women’s Day in Yerevan

“Women are different” - this was the main slogan Armenia’s Feminist Platform group chose to mark International Women’s Day.

The invitation to join the march was for everyone regardless of age, marital status, sexual orientation, gender identity, disability, whether local or foreigner, from village or city, to “celebrate different ways of being a woman”.

Not every day you see such a public celebration of diversity - for real (!) - in Armenia capital Yerevan, especially inclusive of LGBT people.

Posters during march read: “women are different”, “lesbian”, “bisexual”, “transgender”, “scientist”, “virgin”, “sex worker”, “woman living with HIV”, “cleaner”, “entrepreneur”, “mother”, “single mother”, “model”, “soldier”, “not married”, “footballer / weightlifter”, “woman with disability” [agree with @Mushegh1 re original Armenian term used on poster “հաշմանդամ”] and more…

Big respects to organisers and participants.

Video below via Epress.am, pictures - via PINK Armenia.And yes, love this #LoveWins and some other T-shirts spotted during the march.


I noticed one with “We are unstoppable” too.

Of course, as Epress.am reports, not everyone were happy to see such march in the heart of Yerevan:
Most passersby reacted positively to the march and showed interest in what they heard and read. Some people, however, mostly young males, were visibly aggravated by the march and even stopped to inform the marchers that such public actions “are shameful and ugly phenomena.” 
“One might think that women’s rights in this country are totally violated. Who says women have no rights? Sure they do, but that doesn’t mean I should take posters and start protecting people’s rights,” Epress.am reporters overheard one of the young men saying to a female marcher. “These people have the same rights as anyone else. They have the right to freedom of assembly. Besides, the law might provide for equal rights between men and women, but it’s on paper only,” the girl replied. 
The young man was not convinced and proceeded to complain that the marchers were “advocating homosexuality, and that’s not normal.” “I don’t care what they do among themselves, but let them not take to the streets and preach it. They have no right to a family,” he said, adding that “it’s like allowing people to marry animals if they want to.”
Երթին անցորդների մի մասը հետաքրքրությամբ էր վերաբերվում, սակայն կային նաև դժգոհողներ՝ հիմնականում երիտասարդ տղամարդիկ։ «Ապե գիտես չէ, սրանցից մեկին մատով կպնես, կտանեն բերդում կփակեն», – ընկերոջը դիմեց մոտ 25 տարեկան երիտասարդը՝ տեսնելով երթի մասնակից կանանց։ Մեկ այլ երիտասարդ մոտեցավ երկու աղջիկների և հայտարարեց, որ նման հանրային ակցիաներն «ամոթ և տգեղ երևույթ» են․ «Կարա տպավորություն ստեղծվի, որ կնանիքի իրավունքները էս երկրում լրիվ ոտնահարված են»։ Նրա և աղջիկների միջև երկխոսություն ծավալվեց․ - Ով չի ընդունում, որ էս երկրում կինը իրավունք չունի։ Հա, կինը իրավունք ունի, բայց էդ չի նշանակում, որ ես պետք ա պլակատներով հելնեմ ու մարդկանց իրավունքները պաշտպանեմ։ - Բայց բոլորը իրավունքներ ունեն, ինչպես և նրանք իրավունք ունեն ազատ հավաքվելու։ Բացի դա, գուցե, փաստաթղթերով, օրենքով ամրագրված է, որ կնոջ և տղամարդու իրավունքները հավասար են, բայց դա միայն թղթի վրա է։ - Դե հա, բայց ես էստեղ տեսա նաև, որ քարոզում են նույնասեռականությունը, էդ նորմալ չի։ Դե հա, իրենք իրար հետ ինչ ուզում են թող անեն, մենակ թե դուրս չգան, մի տեղ պետք ա փակեն իրանց, կամ եթե դուրս էլ են գալիս, թող չքարոզեն, իրանք իրավունք չունեն ընտանիք պահելու։ - Բայց ինչպես ես իրավունք ունեմ ընտանիք կազմելու, էնպես էլ երկու հոգի, որոնք նույն սեռից են, բայց իրար հարգում են ու սիրում, փորձեն այլ ճանապարհով երեխա ունանալ։ - Դե հիմա, քուրս, քո ասածից դուրս ա գալիս, որ էն մարդը, որը որ կենդանու հետ ա, պետք ա թույլ տանք, որ, ըստ օրենքի, կենդանու հետ ամուսնանա։ Աղջիկները կրկին չհամաձայնեցին, իսկ զրույցի վերջում երիտասարդն ասաց․ «Էն կինը, որը իրա տղամարդուն հնազանդ չի, տղամարդ չի կարող ունենալ իր գլխին։ Մնում ա փողոցում»։