Sunday, 8 March 2009

International Women’s Day in Armenia: small women’s march, riot police van, 'private burial' of “Red Apple”, business as usual

It was business as usual in Armenia marking International Women’s Day. Still, overwhelmingly, it was “flowers and chocolates” for women. Only few, very few in fact, tried to make it somehow relevant.

Women’s Resource Centre , along with some other NGOs and supporters marched via downtown Yerevan, calling for equal rights, and held a ‘private burial’ of “Red Apple” (more about this tradition and meaning of the ‘funeral’ – here)

Onnik Krikorian posts photographs and an account of how these civil society groups marked International Women's Day in Armenia on the Frontline Club blog.

There were attempts at disrupting the event by some. Some of those ‘defenders of traditions’ were discussing the other day on their blogs the option (among others) of bribing religious women at Yerevan churches (!!) so that they will come and disrupt the action. No surprises here.

Twice the marchers were stopped by police, which was a clear violation of the Armenian Constitution and laws allowing any march of less than 100 people to pass without a prior authorisation. To see a riot police van accompanying a small women’s march, that’s something. How frightened are they with any display of rights movement...

Overall, machismo was on full display in Armenia on International Women’s Day.

Sadly, I have to agree with Onnik Krikorian that “...the day illustrated how tradition and patriarchal attitudes are slow to die out in countries such as Armenia. Basically, if anyone is expecting a female liberation movement, let alone a sexual revolution, to occur anytime soon, well, don’t hold your breath.”

On the other hand, thanks to that small group of activists, the hope for changes in our country stays at least alive. Well done to Women’s Resource Centre and supporters for making International Women’s Day in Armenia somehow relevant to its real meaning.

*all photos - by Onnik Krikorian / Oneworld Multimedia 2009 (+ The Caucasian Knot - Oneworld Multimedia Facebook Group)

6 comments:

BSW said...

Thanks God we are not Muslims otherwise these radical bloggers would have tried to keep us in burgas just to "keep traditions alive"... lol

I am curious to see what exactly they will come up in the end of May for Cherny Gago, it takes a "little bit" more courage to shout smt at him...

Other than presentig soaps to Vanyan ( well, they did know he is not a type to get engaged in smth there) and shouting abt sex to young girls are they capable on smth really serious? Like telling
Nemets Rubo,Lfik Samo,Dodi Gago,etc. what they really think of them? Ili vse-taki slabo? LMAO
Eto je tebe ne gruppa molodix devchat...

So what is it now, every time anyone wants to express their views publicly they should be concerned abt group of fanatic bloggers who are only good at desrupting anything they dont agree with ( guess they agree with all mafia since they don't desrupt them)?

artmika said...

Tert.am on women's march and burial of "Red Apple" (in Armenian). One of the few good Armenian news outlets. Recommend it.

«Կարմիր խնձորը» թաղեցին՝ ի պաշտպանություն կանանց իրավունքների

Մարտի 8-ը նշելու՝ տարիներ ի վեր ընդունված ավանդույթը երեկ Երևանի փողոցներում խախտեցին մի խումբ կանայք և տղամարդիկ, ովքեր յուրատեսակ երթ էին կազմակերպել։ Հայաստանում գործող «Կանանց ռեսուրսային կենտրոնը» և «Ուտոպիանա» ընկերակցությունը որոշել էին կազմակերպել հայկական ավանադույթներից մեկի՝ «կարմիր խնձորի» թաղումը։ Բացի այդ, նրանք երթով շրջեցին Երևանի փողոցներում՝ փորձելով մարդկանց հիշեցնել, որ մարտի 8-ն իրականում ոչ թե «ծաղիկ նվիրելու», այլ կանանց իրավունքների պաշտպանության օր է։

Մինչև 50 հոգանոց խումբը թռուցիկներ էր բաժանում, որոնք հիմնականում ուղղված էին կանանց։ Վերջիններիս կոչ էին անում հասարակությունում պայքարել սեփական իրավունքների համար։

«Զուր ես հաճախ զինաթափ լինում ու հանձնվում՝ կարծելով, թե չունես ոչ մի ուժ», «Կանայք ոչ թե ծաղիկների կարիք ունեն մարտի 8-ին, այլ հավասար իրավունքների, հնարավորությունների և բռնությունից զերծ կյանքի»՝ նմանատիպ տեքստերով թռուցիկները երբեմն զարմացնում էին, երբեմն էլ մտածմունքների մեջ գցում անցնող–դարձողներին։

Անսովոր երթի ճանապարհին մեկ անգամ էլ կանգնեցին ոստիկանները, ովքեր նույնպես բավական զարմացած էին։ Կանանց ռեսուրսային կենտրոնի հիմնադիր Լառա Ահարոնյանը նրանց բացատրեց երթի իմաստը և խաղաղ նպատակները, որից հետո էլ մասնակիցները շարունակեցին ճանապարհը։ «Կարմիր խնձորի» ավանդույթը խորհրդանշող իրական կարմիր խնձորը թաղեցին երկու կազմակերպությունների բակում։

Ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց երթի մասնակից, արվեստի քննադատ Եվա Խաչատրյանը, այս գործողությունն ուղղված էր բոլոր այն ավանդույթների վերացմանը, որոնք ոտնահարում են կանանց իրավունքները և ազատությունները։ Ըստ Եվա Խաչատրյանի՝ այս ավանդույթը պատահական չէ ընտրվել՝ այն առավել վառ է արտացոլում կանանց իրավունքները խախտող ավանդույթները։

artmika said...

Good discussion is going on at Onnik Krikorian's original post on the Frontline Club Blog (Burying the Red Apple). Recommend it.

Also, here is The Armenian Observer's very personal take on this event - Tradition gone wild - the ‘red apple’

artmika said...

Women march and burial of the Red Apple in Yerevan, Armenia (video)

John Maszka said...

Hello,

I'm conducting feminist research on how American foreign policy affects popular support for terrorism. I’m particularly interested in incorporating the views of women, non-whites, and people living outside of America and Western Europe. The survey can be accessed at

http://www.johnmaszka.com/SURVEY.html

I'd be very interested in hearing your voice and the voice of your readers.

Thanks,

John Maszka

artmika said...

Must see: Zara - “Karmir Khndzor” (‘Red Apple’)