Sunday, 23 August 2009

Terrorist-like threat to Armenian government: silence the writer

Group of Armenian ultra-nationalists, a copycat of Russia’s and others’ neo-nazi, united under the so called Hayrenik (‘Motherland’) movement, published a post on their website threatening the life of Armenian author writing under the name Dori An. Dori An is the author of award winning gay-themed short story in Yerevan. In one of his posts, he also touches the recently headlining issue of gay Charents (prominent Armenian poet). This outrages ultra-nationalists which call it a “war against Armenian nation, therefore against us”. Of course, according to them, all is planned from the “outside” to “demoralise” our society. [This is in line with the recent surge of homophobic and hate attacks in Armenia, including some local media and comments in Armenian sector of Facebook.]

They provide Armenian government with the ultimatum type message: either you silence Dori An, using “legal means”, or we will do it by our means and methods. ‘Message’ is accompanied by Al-Qaeda terrorist-like picture, or its poor copycat.
[...] Այս ամենը մենք համարում ենք դրսի թելադրված եվ ուղղորդված ծրագիր, որի նպատակն է քայքայել ցեղի բարոյական արժեքները: Այս ամենը մենք համարում ենք պատերազմ հայ ազգի դեմ: Իսկ պատերազմը հայ ազգի դեմ մենք ազգայնականներս համարում ենք պատերազմ հենց մեր դեմ: Եթե ՀՀ իշխանությունները եվ ուժային կառույցները քնած են, կամ զբաղված ինչ, որ հարցերով մենք մեր պայքարի տարբերակն ունենք, ուղղակի եվս մեկ անգամ հորդորում ենք աչք չփակել, այս ամենի դեմ: Արաջարկում եմ նրա արարքները բնութագրել, որպես քրեորեն դատապարտելի արարք, համապատասխան իրավական ակտերով ամրագրված մեր իրավունքերի, այսինքն Հայ Ազգի իրավունքերի պաշպանություն դատական ընթացակարգերով: Այս ամենից հետո Դորիանը իր բաժին սխրագործությունների պատասխանը կստանա աշխատանքային գաղութներում: Իսկ երկորդ տարբերակով մենք ազգայնականերս մեր միջոցներով եվ մեթոդներով սրա նմանին կպատժենք: Մենք կրելով առողջ ազգային մտածելակերպ նախընտրում ենք նախ, իրավական ճանապարհը, որի չկատարվելու դեպքում կսկսվի մեր մեթոդներրը:
Failing to produce any ‘results’ by ‘fighting external enemies’, and failing on all fronts, these ultra-nationalists try to create ‘internal enemies’ to justify their very own existence.

This is a direct threat to person’s life and the right for free speech, the very basic human rights protected under Armenian constitution. After all, this is effectively a terrorist-like ultimatum to Armenian government, and law enforcement agencies in Armenia should take up the case for further proceedings.

*photo of Russia's neo-nazi, via San Francisco Sentinel

3 comments:

Onnik Krikorian said...

This is very alarming, and not least since because in recent weeks and months I've run into more and more neo-nazis in Yerevan. A friend has also reported the same, including a group of teenagers. Very sad, indeed.

artmika said...

Armenia: Homophobia turns deadly (Global Voices Online)

Even if homosexuality was decriminalized in Armenia in 2002, society remains largely intolerant and traditional in its values. Naturally, in a country where nationalist ideology is also somewhat prevalent, fears that homophobia might turn even more extreme appear to be turning into reality. With blogs providing LGBT activists with a medium through which to voice their concerns, such fears can now be highlighted more openly than before.

This is especially true when in many cases it is actually the local media, and even some civil society groups, which seeks to promote homophobia. However, in recent weeks the level of intolerance in the mainstream media has alarmed many, with one newspaper going so far as to seemingly encourage hate crimes against members of the LGBT community in the country.

Pink Armenia comments on such developments.[...]

Unzipped: Gay Armenia also comments on what it views as a call to eliminate homosexuals in the country — literally. [...]

A week later, if such concerns might have been considered by some to have been exaggerated, the same blog reports that they were very real indeed. [...]

It remains to be seen whether the voices of such bloggers are heard by the authorities and action is taken to prevent homophobia in Armenia from turning deadly before it's too late.

artmika said...

Read also (in Armenian):

մի քիչ ազգիս մասին...
***

Թերթոնչիկը և թրաշով ձյաձյաները, կամ՝ ձեր էշը վեց սկոռուստ ունի
***

...and my favourite quote from above:

Armenia: Quote of the Day