Saturday, 24 July 2010

Pleshka and Hraparak’s obsession with transvestites and gay cruising in Yerevan

Armenian homophobic daily Hraparak can’t get enough of ‘juicy’ gay-themed topics. At the time of posting, this reference to Hraparak’s publication was the most read entry on Tert.am. So we know at least one of the reasons why they are so into everything gay related.

Hraparak seems pretty frustrated that Yerevan mayor was so far unsuccessful in fighting a “meeting place for gays” right next to the City Hall. They also write about “surprise” (what a mild word) by Diaspora tourists who witness cross-dressing gays in central Yerevan.
«Հրապարակ». Որտեղ են զգեստափոխվում երևանյան հոմոսեքսուալիստներն ու տրանսվիստիտները
11:43 • 24.07.10
Ձկան խանութի հարևանությամբ շենքի բնակիչները գիշերային ժամերին իրենց մուտքերում հանդիպում են զգեստափոխվող հոմոսեքսուալիստների և տրանսվիստիտների, որոնք, մուտքերում հագնելով կանացի հագուստներ, ուղղվում են դեպի մոտակա՝ քաղաքապետարանի դիմացի այգին, որը նրանց հավաքատեղին է։ Միայն քաղաքի այս հատվածում հավաքվող համասեռամոլները, սակայն, վերջերս սկսել են հայտնվել նաև Կարապի լճի և Օպերայի մոտակայքում՝ իրենց տեսքով զարմացնելով սփյուռքահայ զբոսաշրջիկներին։ Հիշեցնենք, որ մի քանի ամիս առաջ Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը փորձել էր արգելել քաղաքապետարանի դիմացի այգում սեռական փոքրամասնությունների հավաքները։ Անգամ ոստիկանական ուժեր էին կիրառել, սակայն նման միջոցառումներն ընդամենը մեկ-երկու օրվա ազդեցություն են ունենում։
I have to say, many in Armenian media confuse cruising places with “meeting places for gays”. As I mentioned before in reference to A1+ report, there is also a tendency to put an equal mark between sex workers and gays.

The most infamous cruising place in Yerevan is Kom aygi (also called Pleshka), close to the Yerevan City Hall and the French embassy. This is not a “meeting place for gays”. This is a place to pick up gay (almost exclusively transvestite) or transsexual sex workers and a place for cruising.

Pleshka turns particularly busy at night but beware of possible police raids. There are also occasional reports of gay bashing and reports of thefts in/around the area.

3 comments:

artmika said...

Armenia Today cited Hraparak's entry under the heading: "Armenian gays occupied Yerevan city centre" (!) Not surprisingly, it attracted lots of homophobic and hateful comments some with direct calls for violence.

Btw, FYI to Hraparak, ArmToday etc, area surrounding Opera has always been a cruising area, even in Soviet times, and much earlier than Kom aygi.

So, to sum up, Yerevan city centre has always been under the 'occupation' of Armenian gays.

lishtota said...

no buffer zones yet? :D

artmika said...

with international, in this case, Diasporan, "peacekeepers" ;)