Sunday, 8 November 2009

Armenian doctor rejects there could be love between gay people amid abundance of stupid commentary in an interview... with Aravot daily

Perhaps, I was too quick to praise Armenian daily Aravot for its apparent shift of attitude away from homophobia. Only 2 days ago, Aravot re-posted doctors.am publication on sexual orientation with calls to respect diversity and with the use of correct terminology to describe homo-, hetero-, and bi-sexuality.

Today, it was a different story: an interview with the so called doctor-sexopathologist Sevada Hakobyan. OK, the main blame here is on ‘sexopathologist’ but the way the questions were framed by the journalist Lusine Shahbazyan does not leave doubts on how prejudiced she is. (pay attention to the affirmative title of the article too - “Homosexuality as a sexual orientation disorder”) Aravot’s journalist is asking the ‘sexopathologist’ about “dangers of homosexual relations”.
Ինչպե՞ս են դառնում հոմոսեքսուալիստ, ի՞նչ վտանգավոր հետեւանքներ ունեն այդ կապերը:
I have to say that the so called ‘sexopathologist’ made some right comments too, particulalry mentioning that it’s not easy to distinguish gay men; that being feminine does not necessarily mean you are gay, and vice versa. Sevada Hakobyan also righty mentions, that although there are various theories in place, overall, you are born gay. It was funny to read doctor’s thoughts on gaydar (the ability of gay people to recognise each other), which is to some extent true.

However, what that doctor says afterwards completely discredits any provided commentary and doctor’s own professionalism. In fact, Sevada Hakobyan proposes a very own ‘theory of homosexuality‘ instead.

The ‘commentary’ goes on to refer to homosexuality as “disorder”, as compared to “normal” heterosexuality, and “dangerous” (in case of male homosexuality).

The ‘commentary’ then effectively denies the ‘reality’ of homosexuality in women, calling lesbian relations and women’s homosexuality a matter of esthetics, a “temporary pleasure”, as contrary to male homosexuality which is “more stable and very dangerous” (!!!) Truly, a new ‘theory of sexuality’ by Sevada Hakobyan.
«Սա ավելի շատ էսթետիկ եւ գեղագիտական նշանակություն ունեցող երեւույթ է՝ ժամանակավոր հաճույք, եթե, իհարկե, կորիզային, անփոփոխ բնույթ չի կրում: Տղամարդկանց մոտ նույնը չէ, ինչպես կանանց: Արական հոմոսեքսուալիզմն ավելի կայուն է եւ շատ վտանգավոր: Հոմոսեքսուալիստ տղաների գերակշռող մասի մոտ կայուն հոմոսեքսուալիզմ է: Սա մի երեւույթ է, երբ անհատին տհաճություն չի պատճառում իր սեռի ներկայացուցչի՝ տղամարդու հետ սեռական կապի մեջ մտնելը»:
During the interview, that doctor calls rectum a “sexual organ” for homosexual relations, and the sexual intercourse using “that organ” being prone in a majority of cases to getting “infected with AIDS”. [Our dear doctor is probably not aware of a basic and elementary knowledge that you do not get infected with AIDS, but with the HIV. I won’t even try commenting about that “sexual organ” thing.]
Այս կապերի ժամանակ սեքսուալ օրգան է հանդիսանում ուղիղ աղիքը: Դրանով տեղի ունեցող սեռական հարաբերությունները մեծամասամբ ՁԻԱՀ-ով վարակվելու հակվածություն է առաջացնում:
If you thought that the all above is outrageous enough, think again.

What is more outrageous is that the so called doctor ‘sexopathologist’ rejects that there can be any feelings and love between gay people, effectively equating homosexual relations to ‘sex only’.
Բժիշկ-սեքսապաթոլոգը բացառում է հոմոսեքսուալ կապերի մեջ հնարավոր զգացմունքը՝ սերը. «Այստեղ ավելի շատ սեռական ցանկության՝ լիբիդոյի ուղղվածության դրսեւորում է: [...]
I do not envy any patient which will get in contact with such a pseudo-professional. In fact, it can be dangerous for patient’s health. In any civilised country such a ‘professional’ will have his/her license to practice revoked.

3 comments:

MMK said...

I told you, never trust Aravot, they are sick, changing their mood every minute

artmika said...

P.S. Btw, congrats with your new blog :)

N said...

inc nenc hetaqrqrum e, erb vor LGBT teman jamanaki yntacqum darna voch aktual u voch ajdqan rejtingajin, inchi masin en xoselu mer puch lratvamijocnery, inqnakoch hogeban/bujyery (kam aveli shut hogekannery)...