Friday, 20 February 2015

Valentine’s Day in the streets of Yerevan: How young people define “love”?

On the occasion of Valentine's Day, Armenia-based online Activist Radio conducted a quick survey in the streets of Yerevan to find out young people’s opinion re what is “love” to them in general, and their opinion about same-sex love.

Most opinions about definition of “love” were pretty unremarkable, pathetic, to say the least. The most hilarious for me was someone’s reply that “love” [“սեր” in Armenian] is apparently an abbreviation [“սերը հապավում ա”] meaning: “սրտի երջանիկ րոպեներ” :))

Unsurprisingly, as soon as the topic turned to the same-sex love, opinions expressed were mainly negative, with some neutral and supportive ones too.
Վալենտինի օրվա կապակցությամբ Երևանի փողոցներում հարցում անցկացրեցինք անցորդներից, թե ի՞նչ է սերը նրանց համար և ինչպե՞ս են վերաբերվում նույնասեռական սիրուն: Պարզվում է, ըստ մեր համաքաղաքացիներից ոմանց կարծիքի, սերը դադարում է լինել բարձր, վեհ, բառերով չնկարագրվող զգացմունք, երբ այն ուղղված է նույն սեռի անձին: Մնացածն առանց մեկանբանության:

2 comments:

Ertugrul said...

Hi Mika,

Could you be more clear please :)What did that reply mean?

"Most opinions about definition of “love” were pretty unremarkable, pathetic, to say the least. The most hilarious for me was someone’s reply that “love” [“սեր” in Armenian] is apparently an abbreviation [“սերը հապավում ա”] meaning: “սրտի երջանիկ րոպեներ” :))"

artmika said...

OK :)) it sounds funnier in Armenian, but basically this guy replied that 3-letter Armenian word "սեր" [i.e. "love"] is an abbreviation that stands for "սրտի երջանիկ րոպեներ", literally translated as "happy minutes of heart".