Sunday, 23 September 2012

“Brotherhood” - “Ախպերություն”

I was watching “Brotherhood” film (2009, dir. Nicolo Donato) the other day.The storyline immediately resonated for me with the recent events in Yerevan surrounding firebombing of gay friendly DIY bar. “Brotherhood” is “Ախպերություն” in Armenian. Here is what this film is about:
Brotherhood explores what happens when you add same-sex attraction to the already volatile world of neo-Nazis. Dismissed from the army after allegedly making a pass at a fellow soldier, young Lars soon falls in with a gang of gay-bashing neo-Nazis. Although the group is initially wary of this new figure, Lars proves that he is a fast learner and rises quickly through the ranks while simultaneously developing closer bonds with the other members, especially the sexy Jimmy. It is soon apparent that the two are far more than 'blood brothers' and confronting these sexual longings threatens to jeopardise their very lives.  
They will resort to hate and violence to suppress their inner fears and desires. They will indulge in neo-Nazi crap so that to have at least some kind of 'aim' and 'meaning' in this life, to make themselves 'important'. Because of their own vulnerability, they will easily be manipulated by others. But the only outcome this inevitably leads to is self-destruction. It’s pretty tragic, in fact. For all the sides involved. And the society, as a whole. Sounds familiar?..

Read also:

Underage "fascists" employed for psychological terror towards DIY bar in Yerevan

Neo-nazi attack Diversity march in Armenia capital Yerevan calling it "gay pride"

Neo-nazi thugs indulge in same-sex 'action' as they attack Diversity march in Armenia capital


This piece by Sona Abgaryan “STANDART” (AM) posted on Գրողուցավ provides almost anatomical dissection of similar types in Armenia:
Quote (1): "Հետևող լռության մեջ հիշում եմ կոնսերվատիվ, բթամիտ ազգայնականին, որի համար կենդանի լինելը մեծ պատիվ կլիներ: Նա հրճվում է մարդկային ողբերգություններից և սնվում է արտաթորանքով: Նա խոսում է անցյալից, որովհետև դա նրա ներկան է: Նա թաքցնում է իրական պատճառները հայրենասիրական տեքստերի մեջ:"  
Quote (2): “Փողոցում հանդիպում են նաև երջանիկ մարդիկ, որոնք «Թոփ 10»-ի համար հաղորդագրություններ են ուղարկում և քվեարկում են լավագույն հայ երգչի օգտին: Նրանք չարացած ռոմանտիկներ են: Նրանք ասում են մի բան, մտածում են այլ բան, ուզում են մեկ այլ բան և անում են լրիվ ուրիշ մի բան: Անխիղճ լիբիդոն բռնել է նրանց կոկորդից և խեղդում է, սպառնում է ոչնչացնել ավանդույթները: Այդ պացիենտները ամենատարածվածն են մեր օրերում: Նրանք շատ են սիրում խոսել հայրենիքից, պատերազմից, շրթներկից, շորերի գներից, բոմժերից, գոմիկներից, ամուսնության գաղտնիքներից, խոհարարական հմտություններից, անբարոյականներից, սրբություններից, աղջիկների կուսաթաղանթից, ծովից-ծով Հայաստանից… Նրանց դիագնոզը դեռ պարզ չի, պայմանական նրանց ասում են երջանիկներ: Դա միակ հիվանդությունն է, որ պաշտոնապես համարվում է ընդունելի:”

1 comment:

Setta said...

I think calling them neo-Nazis is a mistake. Please see: http://www.fordham.edu/halsall/pwh/steakley-nazis.asp

There are no Nazis in Armenia. Some of our greatest artists - such as filmmaker Parajanov - were gay. Instead of polarizing the community with parades and creating a conflict-ridden environment - have you considered the efficacy of having a workshop with an equal number of gays and straights on the panel so you can both listen to each others' fears? Try to accommodate the "homophobes" by not using the words "pink" or "gay" in the title for the workshop. I understand it sounds simplistic - but it appears as though none of you are listening to each other and one would think that should be the first step. In any conflict, you can go one of two ways - raise your fist or extend your hand. The firebombing shouldn't be used as a reason to declare war. Most Armenians are Christians and - like it or not- are influenced by the Old Testament as much as the New. If you want to overcome the fanatics and make progress towards equality, you're going to need the majority of straights on your side.