Monday, 27 June 2011

Armenian all-female punk rock band Pincet heats the things up during Istanbul Gay Pride week

Girls, you rock!

Pincet had a super-cool headlining gig at one of Istanbul night clubs as part of Istanbul Gay Pride week.

I absolutely loved the type of non formal AM language used by Lala Aslikyan reporting live from Istanbul. Below are selected extracts - sorry, in Armenian only, as only with AM you will get the ‘salt’ of what has been reported :)

Մեր թղթակիցներին հաջողվել է մի կերպ որոշ կադրեր ձեռք բերել երեկվա թույնիկ համերգից: Մինչև տասնվեց տարեկան երեխաներին նայել ԱՌԱՆՑ ծնողների ներկայության: Ծնողներ կողմնորոշվեք: Կյանքն անցնում է, դուք էլ հետը:

Եթերում է Երևանը: Ժամը իննանց է տասնհինգ րոպե: Հաղորդում ենք վերջին լուրերը Ստանբուլից: Գեյ շքերթը շարունակում է թափ հավաքել: Այս պահին Ստամբուլի կենտրոնի Ռադիո լայֆ հայտնի ակումբում փախած համերգ է տալիս Պինցետ խումբը:

Ծոմակն ու Ժենյան երգացնում, պարացնում, խմացնում ու հանվացնում են բոլորին: Ինչպես հաղորդում են մեր թղթակիցները, համերգը շատ թեժ է ընթանում: Նկարահանումներն ու ֆոտոխցիկներն արգելված են: Մուտքը` միայն մաքուր սրտերով ու ժպիտներով:

And few pics of Pincet performance & more. Via Queering Yerevan

***
Pincet after the interview with Armenian newspaper Agos in Istanbul

3 comments:

Anonymous said...

I love this! But one thing I don't get: if photo and video cameras were prohibited, how were these photos taken? And have the people in the photo consented to their photo being taken and posted online? (I'm not asking you Mika jan, as I know these were originally posted on Queering Yerevan.)

artmika said...

Adrineh jan, I might be wrong but my take is that that remark re "prohibited" was written in a tongue-in-cheek manner. Also, before reposting here I asked Lala for permission, so I assume that at least main figures on the pics are ok with the online posting.

artmika said...

Yerkir Media TV report on Pincet gig and Armenians at Istanbul Gay Pride