Wednesday, 11 May 2011

For the first time ever... Armenia is OUT of Eurovision final. Failure that I warned you about...

I feel sorry for Emmy. Stage-wise they did whatever possible or impossible to save the performance. It was entertaining. But... what happened to her voice? Vocally it was too bad. But... that’s not even the most important aspect of it. There was this big BUT there... the BUT that mattered the most... At the end of the day, THAT song sucked. Spectacularly. It always did.

The failure that amounted to a cold shower for the Public TV of Armenia, the organisers of the Eurovision Song Contest. They can no longer rely on Diaspora voting. They must rely on quality, even if Eurovision-like. It’s as simple as that.

I warned you. I sincerely did.

Read my latest comments I made before today’s semi-final so that nothing could influence what I had to say...
Major fail for Armenia in Eurovision. Emmy was robbed of her Eurovision song 
Cute Emmy + hot Greek dancers. Things started looking better for Armenia in Eurovision
Nothing and no one (absolutely no one) could help Armenia to progress further with THAT song, and deservedly so. No, I am not rejoicing that my predictions came true. I am just stating the facts.
(AM) Միշտ ասել եմ: Մենակ մեռնելուս օրը չգիտեմ: Ու տենց... (Նորայրի ականջը կանչի) 
via @onewmphoto: Obviously Armenia needs to hire @unzippedblog for its next Eurovision attempt... #ESC2011
I am glad that my favourites from the 1st semi - Georgia, Lithuania and Greece - all progressed to the final.

Georgia stood out in Eurovision context and may be beyond. Even my sexual orientation was questioned for a moment or two. A friend of mine commented on Facebook re my liking of Georgian entry: “and really, Mika, one would never know you were gay”. [*smile* and *like*]

Respects to Lithuania. Not only they were good vocally, but the use of sign language... RESPECTS.

And Greece... except from that rapping part, it was hot. Seriously.

2 comments:

me said...

I feel bad for Emmy, she got robbed twice. "Ayo" would have been fantastic this year against this terrible field...

And I agree, they tried everything with the show but you cannot win with a song the lyrics of which sound like they were written with the help of Google Translate (as someone wrote). I never thought "Jan Jan" and "Apricot Stone" could be topped but Boom Boom was written just to prove me wrong. Really how it made the top 4 out of over 70 songs that were submitted is a mystery to me.

And a final side note/interesting tidbit from an itw Emmy did w/Azg:

Անցյալ տարի մրցույթին հայտ ներկայացրեցիք շնորհալի մի պարողիՙ Միհրանի հետ: Ինչու՞ 2011-ի այս նախագծում նա էլ չընդգրկվեց:

- Բանակցություններ տարվեցին Միհրանի հետ, նա ասաց, թե իր աշխատանքը կարող է պատկերացնել երկու երգի մեջ միայն, եթե «Բում-բումը» դրանց մեջ լիներ, նա այսօր այստեղ կլիներ ու Ձեր հարցերին էլ կպատասխաներ: Ցավում եմ, որ այս անգամ նա միայն հոգեպես է իմ կողքին լինելու:

Rhiannon said...

ha ha to the end of your post...;)
I feel sorry for that girl too, it's horrible that she didn't make it to the final because they chose such a terrible song for her. :(