Wednesday, 2 December 2009

HIV and human rights: HIV/AIDS educational campaign in Gyumri and Vanadzor 4-6 December 2009 supported by OSI Armenia

*press release in Armenian

Բաց Հասարակության ինստիտուտի Հայաստանի մասնաճյուղի նախաձեռնությամբ 2009թ-ի դեկտեմբերի 4-ից մինչև 6-ը Հայաստանի մի շարք մարզերում իրականացվում է ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի համաշխարհային օրվան նվիրված քարոզարշավ:

Քարոզարշավի շրջանակներում նախատեսվում է Գյումրի, Վանաձոր քաղաքներում կազմակերպել կլոր-սեղան քննարկումներ և հեռուստաեթերներ, որոնց ժամանակ հանրությանը կներկայացվեն ներարկային թմրամիջոցներ օգտագործողների, նույնասեռականների, սեռական ծառայություններ մատուցող անձանց, ինչպես նաև կանանց ու երիտասարդների խնդիրները ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ համատեքստում: Կքննարկվի նրանց իրավունքների և հիմնարար ազատությունների լիարժեք իրականացման անհրաժեշտությունը` որպես ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ համաճարակի դեմ գլոբալ պայքարի կարևորագույն բաղադրիչ, քանի որ հանրային առողջության պաշտպանությունը հնարավոր է միայն մարդու բոլոր իրավունքները պաշտպանելու միջոցով:

Քարոզարշավին մասնակցում են խոցելի խմբերի շահերի պաշտպանություն իրականացնող մի շարք կազմակերպություններ, այդ թվում` Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ, Հակաթմրամոլային քաղաքացիական դաշինք, Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ, ինչպես նաև Հանրային տեղեկատվություն և գիտելիքի կարիք հասարակական կազմակերպությունները:

Առաջին կլոր-սեղան քննարկումը կիրականացվի դեկտեմբերի 4-ին ժամը 16.00-ին Գյումրի լրագրողների Ասպարեզ ակումբում: Նույն օրը` ժամը 20.00-ին Գյումրիի Ցայգ հեռուստաընկերության ուղիղ եթերով կկայանա հեռուստաքննարկում, որին կմասնակցեն վերը նշված կազմակերպությունների ներկայացուցիչները:

Երկրորդ կլոր-սեղան քննարկումը կիրականացվի Վանաձորում` դեկտեմբերի 5-ին ժամը 15.00-ին, իսկ հեռուստաքննարկումը կկայանա ժամը 19.00-ին Վանաձորի Լոռի հեռուստաընկերության ուղիղ եթերով:

Լրացուցիչ տեղեկավության ստացման համար կարող եք դիմել Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ` Իրավական աջակցություն Լոռու, Շիրակի, Տավուշի մարզերի և Երևանի թմրամիջոց գործածողներին ծրագրի համակարգող Ելենա Սարգսյանին (հեռախոս 374322 4 22 68, hcav@hcav.am)

Helsinki Citizens’ Assembly Vanadzor Office

3 comments:

PINK Armenia said...

I am so proud of Artur Sakunts, Artur Podosyan and Hovhannes Mardoyan who kept discussion on a high level, promoted respect and tolerence like nobody did in Armenia yet. Meeting with NGOs of Gyumri and later live program on Tsayg TV was conducted successfully
----
Mamikon

artmika said...

Mamikon jan, very happy to hear that things went ok. Well done to all of you. Hope to hear more details re tv programme.

MMK said...

I want to add that in Vanadzor, the next day we had another discussion with local NGOs, lawyers, doctors and a prist. Later a we participated in a live program on Lori TV. That day Hayarpi form Hope and Help NGO was also participating with us, her main topic was connected to the issues of sex workers. Discussion was really interesting, different points of view, lawyers were sure that homosexuality is a psychological disorder. We proved it by the help of WHO website, doctors and some CS representative didn't want to have HIV positive employees in the hospitals and didn't want to eat food from the hands of poeple living with HIV, they said that people who are working in the sphere of food services should be tested. Unfortunately they didn't change their mind till the end. There was big discussion about the drug users and sex workers also.
The prist, as they said, was the most tolerant in thier region, and "by luck" he was sitting right next to me, after everything that we talk about different targets, as a conclusion he said that homosexuality is an illness, let homosexuals, sex workers and drug users come to the church often and they will change thier behavior.

Tv program was organized better than in Gyumri, the journalist prepared different questions for all of us.

Again I want to thank my colleagues, for their tolerant and persuasive speech and thanks to Anahit Papikyan (OSI) that she didn't let me to ... the prist.

After the program when we talked about men having sex with men, Hovhannes Mardoyan added: "Don't forget that the lobbying of ARV treatment was raised by homosexuals"