Thursday, 22 January 2009

Armenia’s ruling Republican party spokesman “doesn’t like gays”

A new rubric by Aravot daily intends presenting a more intimate portrait of Armenian politicians and other ‘famous people’ chatting about family, first date, sex… Today it was Eduard Sharmazanov’s turn. He is a spokesman of the ruling Republican party in Armenia.

Perhaps being ‘inspired’ by Armenia’s endorsement of UN gay rights statement (ruling party?), he expressed his feelings towards sexual minorities, “as Armenian guy” of “normal Armenian value system”.

Eduard Sharmazanov says: “Apart from being a politician, I live my life following a normal Armenian value system. I accept that a person has rights which should not be violated but, as Armenian guy, I don't accept, for example, sexual minorities and strongly object such phenomenon”.
Բացի քաղաքական գործիչ լինելուց, ապրում եմ նորմալ հայկական արժեքային համակարգով: Ընդունում եմ, որ մարդը իրավունքներ ունի, որոնք չպետք է ոտնահարվեն, բայց, օրինակ, սեռական փոքրամասնություններին, ես որպես հայ տղա, չեմ ընդունում ու այդ երեւույթին կտրուկ դեմ եմ:
This is now part of his ‘intimate portrait’.