Tuesday, 31 January 2012

Important! Armenia Ombudsman urges to use their hotline 116 to report human rights abuses, including LGBT-related

In an interview with Armenian human rights portal, Ombudsman Karen Andreasyan complained that despite local media reports there have been no calls to his hotline number to report LGBT related human rights abuses: ‘No calls - no problem’.

On one hand, it’s understandable that most cases of such abuses remain unreported due to lack of trust in Armenian legal system and fear of being outed or discriminated against while dealing with the system. On the other hand, unless people start reporting such abuses, it would be difficult to expect actions from the Ombudsman’s office. I am, however, aware that following memorandum agreement, PINK Armenia collaborates with the Ombudsman on relevant issues. In fact, PINK has its own hotline number too: 099-522533. You may call this number 24 hours a day, 7 days a week.

I would therefore urge LGBT Armenians to make a note of these numbers and use them to report human rights abuses they may encounter.

The most important numbers you need to know to report human rights violations (including anti-LGBT) in Armenia:

116   for Ombudsman’s office

099-522533   for PINK Armenia

***
HRA: Վերջերս լրատվամիջոցներով լուրեր տարածվեցին, որ միասեռականներին բերման են ենթարկել ոստիկանություն: Դուք միջամտե՞լ եք, պաշտպանե՞լ եք նրանց իրավունքները:

Ombudsman: Մենք դիմում չունենք, բողոք չունենք։ Եւ մենք մեր նախաձեռնությամբ չենք սկսելու։ 2011թ. իմ կրեդոներից մեկն էլ հետևյալն է. բոլոր այն մարդիկ ովքեր ունեն ձեռք, ոտք և ուղեղի հնարավորություն, որ կաորղ են գոնե մեկ զանգ անել 116 համարին՝ թող անեն: Իմ նախաձեռնությամբ ես օգնելու եմ երեխաներին,որոնք հնարավոր է ինֆորմացիա չունեն, շրջակա միջավայրի հարցերին եմ միջամտելու, ծերերի, անգրագետների հարցրեին, ովքեր տեղյակ չեն, ովքեր նույնիսկ հեռախոս չունեն ,որ  զանգեն։
Մեզ մոտ չկա  բյուրոկրատիա, մենք չենք ստիպում պաշտոնական գրություններ, նամակներ ուղարկել՝ ընդամենը պետք է մեկ զանգ և մենք կսկսենք ընթացք տալ որոշակի խնդիրների։ Մենք հետևում ենք մամուլին, բայց մենք միասեռականներից ոչ մի զանգ չենք ստացել, հետևաբար այդ խնդիրն ինձ համար պաշտոնապես գոյություն չունի։

No comments: